پمپهای پیستونی و انواع آن

پمپهای پیستونی و انواع آن

پمپهای پیستونی یا PISTON PUMPS پمپهای پیستونی از گرانترین انواع پمپها بوده و در صورت آببندی دقیق پیستونها میتوانند بالاترین بازدهی را داشته باشند همانجور که از اسم این پمپها مشخص است  این پمپها از یک یا چند پیستون تشکیل شده است که در داخل یک سیلندر حرکت میکند و با ایجاد فشار و عمل […]

Read more