تأثیر اکسیداسیون روغنهای هیدرولیک

تأثیر اکسیداسیون روغنهای هیدرولیک

در پست های قبل به ویژگی ها روغن هیدرولیک و اهمیت آن در دستگاه های معدنی و راهسازی اشاره کردیم  در این پست میخواهیم به تاثیر اکسیداسیون روغنها بپردازیم تأثیر اکسیداسیون روغنها تأثیر اکسیداسیون روغنها : -1 اکسیداسیون روغنها باعث افزایش ویسکوزیته روغنها می شود . -2 رسوبات حاصل از اکسیداسیون ممکن است باعث چسبیدن [...]
Read more