(Gear pumps) پمپهاي دنده اي

(Gear pumps) پمپهاي دنده اي

(Gear pumps) پمپهاي دنده اي پمپهاي دنده اي بدلیل برخورداري از طراحی ساده ، ابعاد کوچک و فشرده و قیمت ارزان ، در سیستمهاي هیدرولیک کوماتسو داراي مصرف عام بوده و بیشترین کاربرد آنها در ماشینهاي ابزار ، ماشینهاي راهسازي کوماتسو و کشاورزي و سایر ماشینهاي سنگین می باشد . پمپ هاي دنده اي فقط [...]
Read more