آدرس دفتر / فروشگاه

اصفهان حدفاصل پل فلزی و چهار راه حکیم نظامی روبه روی نمایندگی پارس خودرو فروشگاه تکنوکت-قنادی اف

تلفن تماس

03136244586
03136249800
63245281 031
حسابداری:
36245283 031

ساعت كار
٨/٥ الي١٣/٥
١٥/٣٠ الي ١٩/٣٠
پنجشنبه ها
٨:٣٠ الي ١٣:٣٠

ایمیل

info@technocat.ir
sale@technocat.ir

فرم درخواست

درخواست های خود را در فرم زیر وارد کنید تا کارشناسان ما بررسی و با شما تماس حاصل نمایند