ویژگیهای روغن هیدرولیک(قسمت اول)

ویژگیهای روغن هیدرولیک(قسمت اول)

حفاظت قطعات در مقابل زنگ زدگی و خورده شدن

ترکیبا فلزات با اکسیژن را اصطلاحا زنگ زدگی میگویند که در اثر آن مقداری به حجم جسم در محل زنگ زده اضافه میگردد

تاثیر عوامل اسیدی بر روی فلزات و در نتیجه حاصل شدن فلزات در آنها را که باعث کم شدن از حجم جسم در محل تاثیر میگردد را خورده شدن فلز میگویند.

زنگ زدگی قطعات متحرک در محل تماس باعث اضافه شدن اصطکاک بین آنها و گاهی گریپاژ کردن میگردد.

خورده شدن قطعات باعث ایجاد لقی و پیدایش سطوح ناصاف بین قطعات متحرک شده میزان فرسایش قطعات و نشت روغن را بالا میبرد .

برای حفاظت قطعات در مقابل زنک زدگی و خرده شدن در اثر عوامل اسیدی و مواد شیمیایی بنام  مود افزودنی یا ادتیو به روغن اضافه میگردد.

مواد افزودنی

معمولا روغن پایه که از نفت خام تهیه میشود فاقد ویژگیهای کافی در جهت کار در دستگاهها میباشد. به همین دلیل با توجه به مورد مصرف روغن و برای تعیین خواصی مثل ضد اسید و ضد کف و غیره موادی به روغن پایه اضافه میگردد که بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده  روغنهای تولیدی را تشکیل میدهد.

اکسیداسیون روغنها

روغنها در معرض تماس با هوا (اکسیژن )قرار میگیرند و علیرغم عدم میل ترکیبیب آنها نسبت به اکسیژن و به علت بالا بودن درجه حرارت کار آنها و نیز حضور فلزاتی مثل مس و آهن که کاتالیزور هستند واکنش اکسیداسیون روغنها اتفاق می افتد و این مواد اکسید میشوند

بهترین روغنها در مقابل حرارتهای بالا قادر به تحمل نیستند و اکسیده میشوند.

0f637526-c4b2-46f2-8753-16afdaf9cdf0_ArticleImages_1234x694_ML31200_04222019_extra_large

جهت خرید انواع لوازم پمپ های هیدرولیک دستگاههای معدنی وراهسازی کافی است فقط با ما در تماس باشید

03136244586

03136245281

Leave a Comment

Your email address will not be published.