تأثیر اکسیداسیون روغنهای هیدرولیک

تأثیر اکسیداسیون روغنهای هیدرولیک

در پست های قبل به ویژگی ها روغن هیدرولیک و اهمیت آن در دستگاه های معدنی و راهسازی اشاره کردیم 

در این پست میخواهیم به تاثیر اکسیداسیون روغنها بپردازیم

تأثیر اکسیداسیون روغنها

تأثیر اکسیداسیون روغنها :

-1 اکسیداسیون روغنها باعث افزایش ویسکوزیته روغنها می شود .

-2 رسوبات حاصل از اکسیداسیون ممکن است باعث چسبیدن قطعات به یکدیگر شوند .

-3 رسوبات حاصل از اکسیداسیون ، باعث ساییده شدن آنها و نیز سبب مسدود شدن سوراخهاي فیلترها و راههاي باریک عبور روغن می شوند .

به طور خلاصه ، ایجاد اسید و عدم وجود قلیا جهت خنثی نمودن آن ، کف کردن زیاد ، جدا نشدن روغن از آبی که احتمالاًبا آن مخلوط می شود ، خوردگی و ویسکوز شدن ( عدم جاري شدن روغن ) جزء صدمات اکسیداسیون روغنها به شمار می روند .

Foaming مقاومت در مقابل ایجاد کف

مخلوط شدن هوا با روغن هیدرولیک ایجاد کف می نماید . این حالت در اثر پمپاژ دائمی روغن ، لرزش سیستم ، تلاطم

روغن در مخزن و پایین بودن سطح روغن به وجود می آید و کف کنندگی بیشتر از حد مجاز باعث اختلال در کار پمپ

روغن می گردد

foam

( درجه تمایل به جدا شدن از آب )
( آب زدایی)

Water Separation

مخلوط شدن آب با روغن تشکیل امولسیونی ( ذرات معلق آب در روغن ) می دهد که روغن را لیز یا چسبنده نموده که

ممکن است مانع کار عادي سیستم هیدرولیک گردد و احتمالاً داراي خوردگی نیز خواهد بود .

دور نگه داشتن آب از سامانه هیدرولیکی تقریبا غیر ممکن است. بخار آب وارد شده در مخزن به شکل قطرات آب در می

آید و به سبب آنکه در سامانه هیدرولیکی سیال به طور دائم درمعرض هم خوردن،به هم آمیختگی و چرخش قرار دارد، آب

و روغن خیلی زود به هم درمی آمیزند و تشکیل امولسیون می دهند که باعث بروز زنگ زدگی، افزایش اکسایش، و ایجاد

لجن و انواع اسید خواهد شد و توانایی سیال در روغنکاري درست قطعات کاهش خواهد داد.

روغنکاري و حفاظت قطعات در مقابل فرسایش :

روغن هیدرولیک بایستی بتواند ضمن نفوذ در فواصل بسیار کوچکی که بین قطعات متحرك وجود دارد و چسبندگی آن با

سطوح ( که غالباً گرم هستند ) به قدري باشد که فاصله مذکور را پرنماید و فیلم روغنی بین قطعات تشکیل دهد تا از

اصطکاك بین انها جلوگیري شده ، حرکت راحت تر انجام گرفته و سائیدگی قطعات به حداقل خود برسد .

ضمناً براي حفاظت قطعات متحرك در مقابل فرسایش ، مواد ضد فرسایش که معمولاً از ترکیبات روي یا فسفر هستند به

روغن اضافه می شود . این مواد در هنگام کار از روغن جدا شده و به سطوح می چسبند و از فرسایش آنها جلوگیري می

کنند .

مقاومت در مقابل تغییر حجم ( پایین بودن درجه تراکم ) :

روغن هیدرولیک عامل انتقال حرکت و نیرو می باشد . بنابراین تحت اثر نیروهاي تراکمی می باشد . مقاومت روغن در مقابل این نیروها و عدم تراکم آن از خواص مطلوب است . چون متراکم شدن روغن هیدرولیک در اثر نیروهاي وارده باعث

پایین آمدن راندمان می گردد

دوام

Stability

به کارگیري روغن هیدرولیک در حرارت زیاد ، به تدریج در ترکیب شیمیایی روغن تأثیر گذاشته و خواص فیزیکی آن را ( غلظت ، قابلیت روغنکاري ، جلوگیري از کف و … ) نیز تغییر می دهد .

دوام روغن هیدرولیک عبارت است از مقاومت در مقابل تغییرات . بنابراین هر چه زمان ایجاد این تغییرات در روغن بیشتر به طول انجامد روغن بادوامتر است .

دوام روغن هیدرولیک از خواص مهم آن است و در سالم ماندن قطعات هیدرولیکی و طویل شدن عمر کاري آنها نقش عمده ای دارد

قنادی اف با بیش از 50 سال سابقه  درخشان در زمینه تامین قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی در اصفهان آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی میباشد

جهت خرید و دریافت مشاوره در ززمینه تامین  قطعات کافی است فقط با ما تماس بگیرید.

03136244586

03136245281

Leave a Comment

Your email address will not be published.